S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.
Ok
+421905387327

OBĽÚBENÉ

naša cena 5,99 Euro
skladom
naša cena 14,55 Euro
skladom
naša cena 16,80 Euro
skladom

» Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovanie

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.belledecor.sk (ďalej len "E-shop"). Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu Belle Decor (Ďalej len "Predávajúci" je:

Helena Jančovičová
Vajanského 4611/15B
95501 Topoľčany
IČO: 36 887 471
DIČ:1032499413

Firma nie je platcom DPH

Bankový účet:

Banka:Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu/IBAN: SK17 0900 0000 0051 1972 9731

Bankový účet pre zákazníkov z Českej republiky (platba v CZK):
Banka: FIO, a.s.
číslo účtu/IBAN: CZ85 2010 0000 0029 0080 8100

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti Predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a Kupujúceho (zákazníka, odberateľa) na strane druhej.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa v prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia zákonom č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, upravujúca problematiku zmlúv uzatváraných na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. Definície pojmov

Obchodné podmienky - zmluvné ustanovenie dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil,  súhlasí s nimi a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Kupujúci - Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právncká osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-shop a uzavrieť s prevádzkovateľom E-shopu kúpnu zmluvu na ponúknutý tovar a ktorá za týmto účelom riadne vyplnila a cez E-shop odoslala záväznú objednávku. Za kupujúceho, ktorý je právnickou osobou koná jeho štatutárny orgán alebo zástupca.

Spotrebiteľ - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služky pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnkateľskej činnosti.

Registrácia - je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátene osobnýchh údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie  je nevyhnutnou podmienkou využívania E-shopu, avšak spájajú sa s ňou určité výhody poskytované prevádzkovateľom E-shopu.

Objednávkový formulár - je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátene DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

Aktuálna ponuka tovaru - je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.belledecor.sk, ktorá obsahuje najmä názov tovaru, textový popis tovaru, ilustračnú fotografiu tovaru a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.belledecor.sk. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú najmä bytové dekorácie a doplnky, bytový textil a hotové výrobky z našej dielne.

3. Objednanie tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný tovar, dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Týmto návrhom je objednávka Kupujúceho cez internetový obchod www.belledecor.sk, ktorá je záväzná. 

Objednávka Kupujúceho je uskutočnená riadnym vyplnením objednávkového formulára na internetovej stránke www.belledecor.sk a jeho odoslanmím cez E-shop. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým informácie:

a.) o objednanom tovare, ktorý Kupujúci vkladá do "nákupného košíka"

b.) o celkovej kúpnej cene objednaného tovaru, spôsobe doručenia a spôsobe odoslania objednávky

c.) osobné údaje kupujúceho, ako je meno, adresa, telefonický a e-mailový kontakt, ktoré slúžia za účelom doručenia

Odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje Kupujúci, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.

Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné Potvrdenie objednávky zo strany Predávajúceho adresované Kupujúcemu, v ktorom Predávajúci potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. 

Kúpna zmluva je uzavretá okamihom doručenia prijatia návrhu Kupujúcemu. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar a záväzok Kupujúceho tovar prevziať a zaplatiť celkovú cenu.

4. Kúpna cena

Kúpna cena je uvedená v aktuálnej ponuke e-shopu, v objednávke, aj v Potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany Predávajúceho. Kúpna cena je stanovená v mene Euro. Pre českých zákazníkov je kúpna cena prepočítaná na CZK podľa aktuálneho kurzu platného v deň zadania objednávky.

Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu Predávajúceho do miesta dodania. Náklady na prepravu sú účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu, a to jedným z nasledujúcich spôsobov, z ktorých si Kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru:

1. platba bankovým prevodom alebo vkladom na účet: IBAN:SK17 0900 0000 0051 1972 9731, Slovenská sporiteľňa, a.s., - platba zrealizovaná pred odoslaním tovaru 

2. platba prostredníctvom kuriéra ("na dobierku") pri prevzatí tovaru

3. on-line platbou, cez platobnú bránu B-payment

Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

Pri platbe na účet Predávajúceho sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v Potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

V prípade zvolenej platby prevodom vopred na účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 7 dní od potvrdenia objednávky. Ak v tejto lehote nebudú pripísané peniaze na účet Predávajúceho, má Predávajúci právo objednávku stornovať. Tovar bude zaslaný až po pripísaní celej čiastky na účet, vrátane poštovného.

5. Preprava tovaru do miesta dodania

Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci zvoliť v procese objednávania tovaru. Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú:

Kuriérska služba GLS

Osobný odber v mieste podnikania Predávajceho

Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Predbežná informácia o cene prepravy (prepravné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru.  Záväzná cena za prepravu je uvedená v Potvrdení objednávky.

6. Dodacie podmienky

Dodacia lehota začína plynúť odo dňa prijatia objednávky, za predpokladu, že spĺňa všetky potrebné náležitosti, ktoré su nevyhnutné. Predávajúci dodá tovar spotrebiteľovi v čo najkratšej dobe prostredníctvom zvoleného prepravcu, väčšinou do 3 pracovných dní od prijatia a potvrdenia objednávky.

V prípade zvolenej Platby vopred bankovým prevodom začína plynúť táto doba odo dňa pripísania platby na účet. Objednávka je rezervovaná 10 dní od prijatia, pokiaľ do tejto doby nie je platba zrealizovaná, objednávka je stornovaná. 

Pokiaľ kupujúci uviedol spôsob prepravy Osobný odber, tovar si môže prevziať po pripísaní celej kúpnej ceny na účet Predávajúceho. Kupujúci bude po zaplatení ceny tovaru informovaný o tom, že má tovar pripravený na vyzdvihnutie e-mailom, zaslaným na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Miestom dodania pri osobnom odbere je miesto podnikania Predávajúceho uvedené v informácii o pripravenosti tovaru. Osobný odber je možný v dohodnutom termíne po vzájomnej dohode Kupujúceho s Predávajúcim.

Záväzok Predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru Kupujúcemu alebo zvolenému prepravcovi. Záväzok Predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak Predávajúci bol pripravený odovzdať tovar Kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a Kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane Predávajúceho.

Spolu s tovarom obdrží Kupujúci účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list. Predávajúci dodá Spotrebiteľovi najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

Vlastnícke právo na tovar prechádza na spotrebiteľa dodaním tovaru s výhradou vlastníckeho práva - úplným zaplatením kúpnej ceny.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Spotrebiteľa momentom prevzatia tovaru Spotrebiteľom alebo poverenou osobou, alebo keď tak neurobí včas, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Spotrebiteľ tovar neprevezme.

V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti Predávajúcemu späť, je Predávajpci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

7. Prevzatie tovaru

Pri preberaní tovaru odporúčame Kupujúcemu skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste.

V prípade poškodenia obalu zásielky doporučujeme na mieste dodania tovaru skontrolovať obsah zásielky a spísať s prepravcom protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. V prípade, že k takejto situácii došlo, informujte o tejto skutočnosti Predávajúceho.  

Ak zásielka nevykazuje známky poškodenia a je adresátom potvrdený preberací protokol dopravcovi, stáva sa zásielka vlastníctvom kupujúceho. Po prevzatí zásielky sú ďalšie reklamácie ohľadom poškodenia zásielky riešené s dopravcom.

Pokiaľ zásielka nebola doručená v očakávanom termíne (do 5 prac.dní od obdržania e-mailu o doslaní zásielky), môže si Kupujúci overiť, kde sa zásielka nachádza podľa nasledujúceho postupu: Požiadať Predávajúceho e-mailom o zaslanie čísla zásielky. Na základe toho v on-line systéme kuriérskej spoločnosti overiť, kde sa zásielka nachádza. Ak kuriérska služba zásielku stratila, doporučujeme Kupujúcemu kontaktovať Predávajúceho. Pokiaľ nebude Predávajúci do 18 dní od zaslania e-mailu o odoslaní zásielky informovaný o strate zásielky, bude sa takáto zásielka považovať za doručenú.

8. Záručná doba, reklamácie

Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými Zákonom, Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov, súvisiacich s tovarom Kupujúcim.

Kupujúci berie na vedomie, že si prezrie tovar hneď pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí Kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, kupujúci  bezodkladne o tom upomedomí Predávajúceho.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej  oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku nesprávneho použitia tovaru, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku nesprávneho skladovania alebo manipulácie jednoznačne vedúcej k poškodeniu výrobku, najčastejšie pádu, či akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, alebo treťou osobou. Záruka sa tiež nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.

Reklamáciou sa rozumie právo uplatnené kupujcim počas Záručnej doby plynúce zo zodpovednosti predávajúceho za chyby dodaného tovaru, ktorým sa požaduje určitá náprava alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

Reklamácie sú vybavované písomne na adrese Predávajúceho: Helena Jančovičová, Vajanského 4611/15B, 95501 Topoľčany  alebo elektronickou poštou na adrese e-shop@belledecor.sk. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný postupovať podľa Reklamačného poriadku internetového obchodu www.belledecor.sk, ktorý je uvedený tu (ďalej len "Reklamačný poriadok").

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou týchto Obchodných podmienok. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad. Celková suma za uznanú reklamáciu za tovar, ktorý bol vrátený predávajúcemu v súlade s Reklamačným poriadkom, bude prevedená na účet kupujúceho, uvedný v reklamácii, a to do 14 dní odo dňa uznania reklamácie.

9. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, v zmysle §7 a nasl. zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy pred zaplatením kúpnej ceny a expedíciou tovaru neúčtujeme žiadne penále ani né poplatky. 

Odstúpenie od zmluvy sa môže uskutočniť elektronickou formou komunikácie na e-mail:belledecor@belledecor.sk, písomnou formou alebo odoslaním vypísaného formulára o odstúpení od zmluvy, ktorý je dostupny aj v potvrdení objednávky.

V odstúpení od zmluvy je Spotrebiteľ povinný uviesť číslo objednávky, meno, dátum nákupu, kontaktné údaje, doklad o zaplatení a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za vrátený tovar poukázaná zo strany Predávajúceho. 

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa §10 ods. 3, zákona 102/2014 Z.z. a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru.

Doporučujeme spotrebiteľovi  bezodkladne po odstúpení od zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho, a to: Helena Jančovičová, Vajanského 4611/15B, 95501 Topoľčany

Odporúčame vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou a zásielku poistiť. Zá prípadné poškodenie alebo straty pri spätnom doručení nenesie Predávajúci žiadnu zodpovednosť.  Tovar nám neposielajte dobierkou, dobierku neprevezmeme. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akcepotvať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady spotrebiteľa späť.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

1.ak pri platbe na účet Predávajúceho nezaplatil Kupujúci kúpnu cenu v lehote 5 dní od Potvrdenia objednávky

2.ak Kupujúci neprevezme objednaný tovar od Dopravcu v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane Predávajúceho

3.ak Kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní

4.ak aj napriek všetkému úsiliu Predajcu, ktoré možno od neho požadovať, nie je Predajca schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach Predajcu inak ho zaobstarať

5. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú Predajca tovar nakupuje

10. Ochrana osobných údajov

Odoslaním objednávky cez e-shop alebo potvrdením registrácie nového zákazníka potvrdzuje Kupujúci svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle Zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (kupujúceho) za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru.

Predávajúci zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám ( okrem osôb vykonávajúcich doručovanie zásielok). Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telef.číslo.

Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytneme tretím osobám, okrem tých, ktoré spolupracujú na dodaní objednaného tovaru (pošta a pod.) Dávame vám však do pozornosti, že vašu e-mailovú adresu (žiadny iný údaj o vašej osobe), ktorá zásadne nestačí na identifikáciu vašej osoby, môžeme poskytnúť subjektom, ktoré prevádzkujú webové portály heureka,sk, slúžiace na porovnanie cien tovarov poskytovaných v rôznych obchodoch a e-shopoch. Vaša e-mailová adresa je im poskytnutá za účelom preskúmania vašej spokojnosti s vybavením vašej objednávky zadanej cez náš e-shop. Preskúmanie vašej spokojnosti sa realizuje tak, že osoba prevádzkujúca webový portál na porovnanie cien vám môže ale nemusí zaslať krátky hodnotiaci dotazník, ktorý môžete alebo nemusíte vyplniť. Vaše hodnotenie sa následne prejaví v hodnotení našeho e-shopu uvedenom na príslušnom porovnávacom portáli. Zaslaním Vašej objednávky súhlasíte s takýmto poskytnutím Vašej e-mailovej adresy uvedeným subjektom.

Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a my s vašimi platobnými údajmi neprichádzame do styku. Dostaneme len informáciu o úspešnosti transakcie.

Účelom spracúvania osobných údajov je:

a) Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z o dani z pridanej hodnoty, §71 ods. 2 písm.
b) Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru
c) Potrvrdenia objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru
d) Evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu, evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií
e) Zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.

Prevádzkovateľ e-shopu si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru prevádzkovateľa internet. obchodu neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. Každý zaregistrovaný zákazník je automaticky prihlásený na odber noviniek prostredníctvom e-mailu. V prípade, že chcete zrušiť automatické zasielanie noviniek, informujte nás o tom e-mailom na adrese e-shop@belledecor.sk

11. Záverečné ustanovania

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.12.2015. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Akékoľvek zmemy podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.belledecor.sk. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami Kúpnej zmluvy (t.. obsahom Objednávky a Potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto Obchodných podmienok, príslušnými ustanoveiami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy najú prednosť pred ustanoveniami týchto OP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto OP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto OP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto OP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, platným, ktorého obsah bude čo najviac plniť účel pôvodného ustanovenia.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj.

ZjA5MG